IT-sektorn behöver bli mer datadriven

Svenska företag behöver bli betydligt mer datadrivna. Det är lätt att göra kvalitativa jämförelser om vad som fungerar eller inte fungerar, men det är betydligt bättre att mäta detta kvantitativt. Det vill säga att man kan räkna på vad kostnaderna är för olika IT-system och jämföra den med bolaget affärsutveckling i övrigt, på så sätt…

Läs mer