Stor efterfrågan på IT-konsulter i takt med samhällets digitalisering

Samhället digitaliseras i en allt snabbare takt. Företag behöver ställa om hela sin verksamhet i syfte att bli mer digitala, vilket är en nödvändig men inte helt okomplicerad process. I samband med detta har efterfrågan på IT-konsulter som kan bistå i digitaliseringsprocessen ökat markant. Det svenska samhället har över tid blivit allt mer digitalt. Det…

Läs mer