IT bör vara en naturlig del av introduktionen av nyanställda

I takt med att bolag i allt större utsträckning bygger sitt interna sätt att kommunicera på sina IT-system. Det är bra att man skapar tydliga rutiner för IT-användandet på bolaget, men desto tydligare rutinerna blir desto högre blir trösklarna för nyanställda att komma in i rutinerna. Företagsledningen har därför en mycket uppgift i att ge…

Läs mer