Allt fler företag inser vikten av ett levande intranät

Intranät är något som många bolag har. För ett antal år sedan var intranäten ofta något formaliserat i verksamheten, som inte alltid var så väsentligt för bolagets affärsmässiga verksamhet. Vissa anställda kunde uppleva att intranäten ofta fungerade som en förvaringsplats där bolagets HR-avdelningar pliktskyldigt publicerade dokument om hur lönessättningen fungerade, information om medarbetarsamtal och vilka…

Läs mer