Företag bör kontinuerligt se över sina hårdvaror

Hårdvaror är all fysisk it-utrustning som ett bolag har, exempelvis datorer, surfplattor och olika fysiska hårddiskar. Det här utgör i någon mening kärnan i ett bolags IT-verksamhet, det är ofta detta som är helt avgörande för bolagets anställda. Varje anställd är beroende av att ha en fungerande dator som på ett bra sätt synkar med…

Läs mer