IT-sektorn behöver bli mer datadriven

Svenska företag behöver bli betydligt mer datadrivna. Det är lätt att göra kvalitativa jämförelser om vad som fungerar eller inte fungerar, men det är betydligt bättre att mäta detta kvantitativt. Det vill säga att man kan räkna på vad kostnaderna är för olika IT-system och jämföra den med bolaget affärsutveckling i övrigt, på så sätt…

Läs mer

Nya rapporter som skänker kunskap till dig som är verksam inom IT

En av de allra viktigaste sakerna för dig som arbetar med IT-frågor i någon utsträckning är att du är lyhörd inför ny kunskap på området. Ett bra sätt att ta del av ny kunskap och beprövad erfarenhet på området och läsa de rapporter som publiceras av högskolor och universitet samt relevanta expertmyndigheter. En särskild rapportsom kan…

Läs mer

IT bör vara en naturlig del av introduktionen av nyanställda

I takt med att bolag i allt större utsträckning bygger sitt interna sätt att kommunicera på sina IT-system. Det är bra att man skapar tydliga rutiner för IT-användandet på bolaget, men desto tydligare rutinerna blir desto högre blir trösklarna för nyanställda att komma in i rutinerna. Företagsledningen har därför en mycket uppgift i att ge…

Läs mer

Allt fler företag inser vikten av ett levande intranät

Intranät är något som många bolag har. För ett antal år sedan var intranäten ofta något formaliserat i verksamheten, som inte alltid var så väsentligt för bolagets affärsmässiga verksamhet. Vissa anställda kunde uppleva att intranäten ofta fungerade som en förvaringsplats där bolagets HR-avdelningar pliktskyldigt publicerade dokument om hur lönessättningen fungerade, information om medarbetarsamtal och vilka…

Läs mer

Företag bör kontinuerligt se över sina hårdvaror

Hårdvaror är all fysisk it-utrustning som ett bolag har, exempelvis datorer, surfplattor och olika fysiska hårddiskar. Det här utgör i någon mening kärnan i ett bolags IT-verksamhet, det är ofta detta som är helt avgörande för bolagets anställda. Varje anställd är beroende av att ha en fungerande dator som på ett bra sätt synkar med…

Läs mer

IT-eventen att hålla koll på 2021

Är du intresserad av IT-frågor? Det bästa sättet att i sådana fall träffa likasinnade är att delta i sådana event i syfte att nätverka, utbyta kunskaper och knyta viktiga och värdefulla affärskontakter. Många av dessa event har ofta fullspäckade program med intressanta talare som är verksamma inom olika delar av IT-sektorn, exempelvis talare som har…

Läs mer

Så hittar du det mest kostnadseffektiva IT-systemet

Det är viktigt att du som företagare är noggrann när du ska göra affärer på IT-området. Det finns många olika IT-system på marknaden och för att du ska göra en god affär krävs det att du avsätter tillräckligt med tid för att begära in offerter om du ska kunna få ett tillräckligt anbudsunderlag för att…

Läs mer

Stor efterfrågan på IT-konsulter i takt med samhällets digitalisering

Samhället digitaliseras i en allt snabbare takt. Företag behöver ställa om hela sin verksamhet i syfte att bli mer digitala, vilket är en nödvändig men inte helt okomplicerad process. I samband med detta har efterfrågan på IT-konsulter som kan bistå i digitaliseringsprocessen ökat markant. Det svenska samhället har över tid blivit allt mer digitalt. Det…

Läs mer