Nya rapporter som skänker kunskap till dig som är verksam inom IT

En av de allra viktigaste sakerna för dig som arbetar med IT-frågor i någon utsträckning är att du är lyhörd inför ny kunskap på området. Ett bra sätt att ta del av ny kunskap och beprövad erfarenhet på området och läsa de rapporter som publiceras av högskolor och universitet samt relevanta expertmyndigheter. En särskild rapportsom kan rekommenderas är den som handlar om kompetensbristen på IT-området som har tagits fram av arbetsgivarorganisationen it och telekomföretagen. En ny rapport som är mycket intressant är den som internetstiftelsen årligen ger ut som handlar om svenskarnas internetanvändning, årets rapport hittar du här.