IT-sektorn behöver bli mer datadriven

Svenska företag behöver bli betydligt mer datadrivna. Det är lätt att göra kvalitativa jämförelser om vad som fungerar eller inte fungerar, men det är betydligt bättre att mäta detta kvantitativt. Det vill säga att man kan räkna på vad kostnaderna är för olika IT-system och jämföra den med bolaget affärsutveckling i övrigt, på så sätt kan man bedöma vilka inköp som är lönsamma och göra och vilka inköp som inte är det. På samma sätt kan man arbeta med utvärderingar av medarbetarnas upplevelser av den hårdvara och mjukvara bolaget använder, då kan man med fördel skicka ut enkäter där medarbetare får ge sin syn på användbarhet och funktionalitet.