IT-eventen att hålla koll på 2021

Är du intresserad av IT-frågor? Det bästa sättet att i sådana fall träffa likasinnade är att delta i sådana event i syfte att nätverka, utbyta kunskaper och knyta viktiga och värdefulla affärskontakter. Många av dessa event har ofta fullspäckade program med intressanta talare som är verksamma inom olika delar av IT-sektorn, exempelvis talare som har särskild kunskap om hur man kan digitalisera hela företagsavdelningar, hur GDPR ska tillämpas i din verksamhet och hur man på bästa sätt kan rekrytera chefer med specialistkompetens inom IT. Ett event som sannolikt kommer locka många deltagare är CIO Awards som går av stapeln i februari 2021.