Företag bör kontinuerligt se över sina hårdvaror

Hårdvaror är all fysisk it-utrustning som ett bolag har, exempelvis datorer, surfplattor och olika fysiska hårddiskar. Det här utgör i någon mening kärnan i ett bolags IT-verksamhet, det är ofta detta som är helt avgörande för bolagets anställda. Varje anställd är beroende av att ha en fungerande dator som på ett bra sätt synkar med bolagets övriga IT-system, såsom skrivare, intranät och övrig teknisk utrustning. Hårdvara är tillgångar i ett bolag, men också kostnader i den bemärkelsen att det är dyrt att köpa in för ett bolag. Därför är det viktigt att regelbundet utvärdera hur hårdvaran fungerar och om det möter de behov som bolaget och bolagets anställda har.