Allt fler företag inser vikten av ett levande intranät

Intranät är något som många bolag har. För ett antal år sedan var intranäten ofta något formaliserat i verksamheten, som inte alltid var så väsentligt för bolagets affärsmässiga verksamhet. Vissa anställda kunde uppleva att intranäten ofta fungerade som en förvaringsplats där bolagets HR-avdelningar pliktskyldigt publicerade dokument om hur lönessättningen fungerade, information om medarbetarsamtal och vilka rutiner man skulle följa när man bokade tjänsteresor. Det är viktiga dokument som givetvis ska finnas där, men ett intranät kan vara mycket mer än så. Ett intranät kan vara en av de viktigaste mjukvarorna i ett företag om man ser till att göra det till ett levande och användbart program.